بلاگ

بلاگ

کدهای QR برای رستوران ها
آخرین باری که از کد QR استفاده کردید، کی بود؟ کد را اسکن کردید یا  برای خودتان یک کد ساختید؟ وقتی به کاربردهای کدهای QR در کشور خودمان نگاه کنیم، احتمالا آخرین تعامل شما با این کدهای دو بعدی یا در ا…
قابلیت منوهای دیجیتال
بیشتر بفروشید، کمتر پرداخت کنید. منوهای دیجیتال زیبا بدون نیاز به برنامه، اپلکیشن یا ثبت نام، برای سهولت کارکنان و مشتریان شما برای سرویس میز در رستورانها و کافی شاپ ها ساخته شده است، از کافی شاپ…
1 / 1