راهنما

راهنما

در عرض چند دقیقه پکیج خود را انتخاب نمایید

ابتدا وارد داشبورد خود شوید

ابتدا وارد داشبورد خود شوید

در قسمت مدیریت، "عضویت شما" را انتخاب نمایید.

تغییر پکیج عضویت

تغییر پکیج عضویت

وارد قسمت پکیج کنونی خود می شوید، سپس بر روی دکمه "تغییر پکیج عضویت" کلیک کنید.

انتخاب پکیج ماهانه

انتخاب پکیج ماهانه

در این قسمت می توانید پکیج ماهانه را انتخاب کنید و سپس بر روی دکمه "ارتقاء به این پکیج" کلیک کنید.

انتخاب پکیج سالانه

انتخاب پکیج سالانه

در صورت تمایل پکیج سالانه را انتخاب کنید و سپس بر روی دکمه "ارتقاء به این پکیج" کلیک کنید.

ارتقاء به پکیج

ارتقاء به پکیج

در این مرحله پس از بررسی جزئیات بسته، دکمه "ثبت" را کلیک کنید.

پرداخت کارت به کارت

پرداخت کارت به کارت

در این مرحله، مشخصات دارنده کارت را کپی و مبلغ را ارسال کرده و سپس دکمه "پرداخت" را کلیک کنید.

در انتظار

در انتظار

پس از واریز مبلغ، به این مرحله وارد می شوید و وضعیت پرداخت شما به حالت "در انتظار" نمایش داده می شود.

فرم ارتباط با ما

فرم ارتباط با ما

پس از انجام مرحله ذکر شده، به منوی ارتباط با ما وارد شوید.

ثبت فرم ارتقاء پکیج

ثبت فرم ارتقاء پکیج

فرم "ارتباط با ما" را پر کرده و دکمه "ارسال" را کلیک نمایید.

مشاهده پکیج ارتقاء یافته

مشاهده پکیج ارتقاء یافته

پس از بررسی فرم ارسالی از طرف شما، تیم فرامنو پکیج درخواستی شما را فعال می کنند.

شما می توانید از طریق داشبورد مدیریت خود وارد "عضویت شما" شوید و "تاریخ شروع" و "تاریخ پایان" را بررسی نمایید.